Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9


EFS 2019


Piknik Profilaktyczno - Integracyjny 01.06.2019r.


Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zapraszają na Piknik Profilaktyczno - Integracyjny, który odbędzie się dnia 01 czerwca 2019 na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Maniach. Piknik realizowany jest w ramach Projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 11.1. Aktywne włączenie pn.: JESTEM - WIĘC DZIAŁAM. Piknik skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów - klientów PCPR w Białej Podlaskiej.

ZAPRASZAMYPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rozpoczęto rekrutację do Projektu JESTEM – WIĘC DZIAŁAM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest adresowany do wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17-27 lat oraz osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo o niskich lub niewystarczających kwalifikacjach, z terenu powiatu bialskiego – klientów PCPR w Białej Podlaskiej.

Celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy 140 klientów i klientek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w okresie od 01.01.2019-31-12.2021.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze Centrum na ul. Brzeskiej 41 lub telefonicznego pod nr tel: 83 443 29 82Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers