Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

POW Janów Podlaski

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Janowie Podlaskim jest placówką socjalizacyjną w powiecie bialskim, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Janowie Podlaskim jest przeznaczona dla 12 wychowanków.

Przeznaczona jest dla grupy młodzieży dorastającej. Program wychowawczy oparty na metodach pracy ze "społecznością", a wiec większość ważnych decyzji dotyczących życia grupy podejmowana jest przez wszystkich jej członków. Metody i formy pracy w grupie mieszkaniowej odbiegają znacznie od rzeczywistości metodycznej tradycyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych. Celem grupy usamodzielnienia jest stworzenie warunków sprzyjających w nabywaniu przez wychowanków niezbędnych umiejętności życiowych: samoobsługi, prowadzenia domu, załatwienia spraw urzędowych, jak również przygotowanie wychowanków do samodzielności.

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Janowie Podlaskim
ul.Konopnickiej 21
21-505 Janów Podlaski
tel.833413258
Wychowawca koordynujący P. Dorota Sokołowska

pcpr pcpr pcpr pcpr


Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2013 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2014 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2015 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2016 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2017 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2018 roku.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2019 roku.
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers