Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Aktualności


UWAGA STUDENCI !!!

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMIN 30.03.2015 - SEMESTR LETNI 2014/2015 - wypłata do 30-05-2015
TERMIN 30.09.2015 - SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 - wypłata do 31-01-2016

Program Aktywny Samorząd - informacje na stronie PFRON - http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html

Komplet dokumentów do pobrania:
1. Wniosek - modul II 2015 r.
2. Załącznik nr 1 - oświadczenie przetwarzanie danych
3. Załącznik nr 2 - zaświadczenie z uczelni
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o dochodach

Wniosek moduł II - student


Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 83 342 36 99

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA ŚRODOWISKA PIECZY ZASTEPCZEJ W RAMACH DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH 13.02.2015 r.

13 lutego 2015 w Sali Konferencyjnej Bialskiego Centrum Kultury w Białej podlaskiej odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla środowiska pieczy zastępczej w ramach zadania Działania o charakterze środowiskowym projektu systemowego „UWIERZ W SIEBIE – DOKONAJ METAMORFOZY”.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich przybyłych przez Dyrektor PCPR Panią Halinę Mincewicz oraz przez Starostę Bialskiego Pana Tadeusza Łazowskiego. Pani Dyrektor podziękowała opiekunom zastępczym za opiekę i miłość jaką otaczają swoich podopiecznych, natomiast an Starosta podkreślił jak dużym trudem jest opieka zastępcza i jak wiele dobrego wspólnymi siłami można zdziałać dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym.

Wielką atrakcją dla dzieci były zabawy z animatorem – „Piratem”, w którego wcieliła się Pani, która sama tworzy rodzinę zastępczą. Z zaangażowaniem i wielką energią animowała zabawy integracyjne, wspólne tańce i konkurencje. Wiele radości przyniosło robienie z balonów zwierzątek, serduszek i mieczy. Każde dziecko mogło sobie wybrać wymarzonego stworka.

Najwięcej emocji przyniósł jednak Mikołaj, który wkroczył na salę z wielkim workiem prezentów. Dzieci otoczyły Mikołaja dookoła nie mogąc doczekać się upragnionej paczki. Kolejka po prezent ustawiła się błyskawicznie i obejmowała całą długość sali. Mikołaj z każdym dzieckiem rozmawiał, pytał o imię, wiek, wierszyk czy piosenkę. Każde dziecko było oczywiście grzeczne i dostało paczkę ze słodyczami.

Uczestnicy spotkania mieli zapewniony poczęstunek w postaci zupy pomidorowej, która przygotowała dla nas Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Komarnie, pizzy, ciast, ciasteczek, owoców, zimnych napoi, kawy i herbaty.

Spotkanie pozytywnie wpłynęło na integrację dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych jak i w domach dziecka jak i ich opiekunów.

Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób.Zdjecia z mikołajek 2015

Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015 Mikołajki 2015Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Uchwała Zarządu

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2015 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 8.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 16.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2015 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 496.000,00 zł.
Szczegóły
Nowy Wzór oferty/umów/sprawozdań dla organizacji pozarządowychNagrodzeni za długoletnią służbę

Za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznawany jest Złoty Medal za długoletnią służbę. Odznaczeń dokonuje prezydenta RP Bronisław Komorowski. Takie wyróżnienie trafiło do starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego oraz Danuty Bołtowicz, starszego pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Uroczyste wręczenie odbyło się 21 listopada w Pałacu Prezydenckim i związane było z uroczystością z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W spotkaniu uczestniczyli minister w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, doradca prezydenta Joanna Staręga-Piasek, a także minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji rządowych oraz samorządowych.

W swym wystąpieniu prezydent RP dziękował za wszelkie zasługi, które czynią Polskę lepszą, bo za odznaczeniami stoją konkretni ludzie, którzy czynią dobro.Zdjecia z odznaczeń 2014

Zdjecia z odznaczeń 2014 Zdjecia z odznaczeń 2014
POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie pod adresem: http://pokrzywdzeni.gov.pl/

Wykaz podmiotów świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem pod adresem: http://pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/download,368,0.html


PRZEDŁUŻONY OKRES REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białe Podlaskiej informuje, iż okres realizacji projektu systemowego p.n. Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został przedłużony do 31.05.2015 r. i jest skierowany do 127 klientów i klientek PCPR.


KARTA DUŻEJ RODZINY !!!

Informacja nt. programu "Karta Dużej Rodziny" - warunki prezystąpienia do programu, szczegółowe informacje.
SZCZEGÓŁY - KARTA DUŻEJ RODZINY


P R Z Y P O M I N A M Y

Kończy się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

Trwa on do 31-08-2014


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad

VI FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA I RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 14 czerwca 2014 roku już po raz VI zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony rodzinie i dzieciom.

Impreza została zorganizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania Działania środowiskowe projektu systemowego pn. „ Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”.

Festyn rozpoczął się od przemówienia i powitania gości przez Panią Halinę Mincewicz – Dyrektor PCPR. Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski. Zarówno Pani Dyrektor jak i Pan Starosta podkreślili rolę rodziny w okresie dzieciństwa, poczucie bezpieczeństwa i miłości. Szczególny tego wyraz ma miejsce w rodzinach zastępczych.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Do dyspozycji mieli dmuchańce, karuzelę, kule wodne. Do wspólnej zabawy zachęcał Klaun, który swoją pozytywną energią i radością zarażał wszystkich dookoła. Prowadził z dziećmi, zabawy taneczne, konkursy, tworzył tzw. „balonowe kreacje”.

Dużą atrakcją dla uczestników festynu była możliwość obejrzenia wnętrza wozu strażackiego oraz 2 radiowozów policyjnych – osobowego i busa.

Dużą pomoc otrzymaliśmy od studentów i ich opiekunów Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Wolontariusze prowadzili konkursy plastyczne, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy.

Podczas zabawy dzieci opiekunowie zebrali się na spotkaniu z pracownikami PCPR tj. : z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, psychologiem oraz pedagogiem celem omówienia bieżących spraw i ewentualnych problemów.

W ramach poczęstunku każdy z uczestników Festynu miał zapewnioną zupę pomidorową, pieczone udka z kurczaka, kiełbaski i kaszankę z grilla, pączki i drożdżówki, lody, watę cukrową i popcorn, kawę, herbatę i zimne napoje.

Pomimo niepewnej pogody frekwencja dopisała – łącznie w imprezie wzięło udział ok. 250 osób, do wspólnej zabawy zostały zaproszone także dzieci z okolicznych miejscowości. Mamy nadzieję, iż dzień wspólnie spędzony na zabawie i wymianie doświadczeń na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników i przyczyni się integracji wszystkich podopiecznych PCPR jak i środowiska lokalnego.


Zdjecia z festynu rodzinnego 2014

Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014 Ferstyn rodzinny 2014Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz organizowanego festynu składa Minister Pracy i Polityki Społecznej - Podsekretarz Stanu Elżbieta Seredyn

Ferstyn rodzinny 2014


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

Trwa on do 31-08-2014


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 roku upływa termin składania przez Powiat Bialski wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” , finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=pwrmr

UWAGA STUDENCI !!!

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł II, w I półroczu 2014 roku (semestr letni) mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej do dnia 30.03.2014r.

TERMIN 30.03.2014

Program Aktywny Samorząd - informacje na stronie PFRON - http://www.pfron.org.pl/pl/samorzady/1411,dok.html

Komplet dokumentów do pobrania:
1. Wniosek - modul II 2014 r.
2. Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach
3. Załącznik nr 2 - oświadczenie przetwarzanie danych
4. Załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni

Wniosek moduł II - student

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza II nabór do udziału w projekcie "WENUS jest przedsiebiorcza"

Projekt "Wenus jest Przedsiębiorcza" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Realizacja projektu odbywa się zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Fundacją „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie z dnia 01.08.2013r.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 56 kobiet zamieszkałych na terenie powiatów województwa lubelskiego, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia stopa bezrobocia dla województwa lubelskiego.

Szczegóły na stronie http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/projekcie

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
Uchwała Zarządu

W sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania rodzin, w których występuje przemoc. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 8.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 16.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2014 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 496.000,00 zł.
Szczegóły
Nowy Wzór oferty/umów/sprawozdań dla organizacji pozarządowych

Archiwum aktualności

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 46496
Projekt i wykonanie: Orange Computers